Sjelle.nemtilmeld.dk

Aktuelle arrangementer

MandeMad

12. februar 2018 kl. 18:00 til 21:30 - Sjelle Forsamlingshus

For rigtige mænd som bor i Sjelle og omegn. Vi laver maden sammen. Der betales for mad og drikkevare.

Generalforsamling 2018 - Tilmelding til "let anretning"

20. februar 2018 kl. 18:00 til 21:30 - Sjelle Forsamlingshus

Generalforsamling for Sjelle Vand, Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Bylaug med en "let anretning kl. ca. 19:00". Se mere på www.sjelle.dk under Sjelle Vandværk - Sjelle Forsamlingshus - Sjelle Bylaug.

Om Sjelle.nemtilmeld.dk


Kontaktoplysninger


Sjelle.nemtilmeld.dk
Voldbyvej 17, Sjelle
8464 Galten

Telefonnummer: +45 22161117
E-mail: steen@sjelle.dk