Sjelle.nemtilmeld.dk

Aktuelle arrangementer

Generalforsamling 2019 - Tilmelding til "let anretning"

19. februar 2019 kl. 18:00 til 21:30 - Sjelle Forsamlingshus

Generalforsamling for Sjelle Vand, Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Bylaug med en "let anretning kl. ca. 19:00". Se mere på www.sjelle.dk under Sjelle Vandværk - Sjelle Forsamlingshus - Sjelle Bylaug.

Om Sjelle.nemtilmeld.dk


Kontaktoplysninger


Sjelle.nemtilmeld.dk
Voldbyvej 17, Sjelle
8464 Galten

Telefonnummer: +45 22161117
E-mail: steen@sjelle.dk